Steun ons en help Nederland vooruit

Laan van Meerdervoort

De parkeerproblemen in de Vruchtenbuurt tasten de leefbaarheid daar aan. Door bewoners en gemeente is gekeken naar het oplossen van dit jarenlang genegeerde probleem. De voorgenomen plannen zorgen voor extra parkeerplaatsen, betaald parkeren en de aanleg van een vrijliggend fietspad. Daarnaast zorgen we dat de her te planten bomen in goede grond snel weer een vol bladerdek hebben.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018