Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs (algemeen)

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei én een basis voorwaarde om het maximale uit de toekomst te halen. Door middel van onderwijs kan iedereen zich ontplooien en wordt hij of zij voorbereid op de arbeidsmarkt. Daarom moet onderwijs voor iedereen toegankelijk en van hoge kwaliteit zijn. Iedereen heeft recht op zijn ontwikkeling. Het is daarom de taak van de overheid om dit mogelijk te maken met goede basisvoorzieningen en professionele en deskundige leerkrachten:

  • De Haagse lerarenbeurs zorgt voor bijscholing van gekwalificeerde docenten.
  • Elk kind in Den Haag heeft leerrecht vanaf 3 jaar.
  • Voorzieningen voor kinderen komen zo veel mogelijk samen in de brede buurtschool.
  • Het centraal aanmeldmoment gaat naar 3 jaar.
  • De gemeente investeert in cultuureducatie.
  • Meer leerwerkbanen en langer doorleren gaat jeugdwerkloosheid tegen.
  • Den Haag blijft zich ontwikkelen als studentenstad.
  • Er komen meer buurtbibliotheken.
  • Scholen krijgen de beschikking over een eigen online bibliotheek
  • Internationaal onderwijs en volwassenenonderwijs worden uitgebreid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018