Steun ons en help Nederland vooruit

Parkeren

D66 wil dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn in de stad. Daarom is in veel Haagse wijken betaald parkeren ingevoerd. Dit heeft in het algemeen gunstig uitgepakt, omdat bewoners met een vergunning makkelijker hun auto in de wijk kunnen parkeren en auto’s die er niet thuishoren zijn verdwenen. D66 is er echter geen voorstander van om in de hele stad betaald parkeren in te voeren. Alleen op plekken waar de parkeerdruk hoog is, waar dus meer auto’s staan dan er parkeerplekken zijn, is betaald parkeren logisch. Dat levert namelijk onveilige situaties en overlast op.

D66 is van mening dat de eerste parkeervergunning voor iedereen betaalbaar moet zijn. Het parkeren van een tweede auto mag meer kosten.

In Den Haag bevindt zich een groot aantal parkeergarages die ’s avonds en ’s nachts nauwelijks gebruikt worden. Afspraken met de eigenaars van deze garages kunnen er voor zorgen dat bewoners van buurten waar de parkeerdruk hoog is hier dan met hun vergunning kunnen parkeren. Zo worden deze garages effectiever gebruikt en hoeven er op het maaiveld niet meer parkeerplekken bij te komen.

D66 maakt graag extra parkeerruimte vrij voor autodeel- en autohuursystemen en milieuvriendelijke vervoersmiddelen, bijvoorbeeld elektrische auto’s. Daarnaast dient het taxiaanbod te worden verbeterd. Door meer groene taxi’s en nieuwe, slimme standplaatsen met daarbij een betere samenwerking met grote klanten, kan het taxiaanbod aantrekkelijker worden gemaakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018