Steun ons en help Nederland vooruit

Regeldruk en ondernemerschap

Ondernemers lopen nog te vaak tegen onnodige regels, kosten en beperkingen aan. Op initiatief van D66 is afgelopen jaren werk gemaakt van het verminderen van regeldruk, maar er kan en moet op dat vlak nog veel gebeuren. Daarom stelt D66 voor om één wethouder aan te stellen voor economie en ondernemerschap, die als taak heeft om het makkelijker te maken voor ondernemers om zich in Den Haag te vestigen en ontwikkelen.

Het verminderen van regeldruk kan onder andere bereikt worden door vergunningsplichten waar mogelijk te vervangen door een meldingsplicht. Voor de vergunningen die overblijven en écht noodzakelijk
zijn, wil D66 dat het ondernemersportaal nog meer als één loket en één aan spreekpunt gaat fungeren. Dat portaal is digitaal en tijdens het inloopspreekuur op bestaande locaties eenvoudig te bereiken. D66 wil dat een ondernemer ook buiten kantooruren bij de gemeente terecht kan voor gemeentelijke diensten. Daar werken ondernemende ambtenaren die meedenken met hun ‘klanten’.

Ondernemers varen wel bij tijdigheid en duidelijkheid over gemeentelijke beslissingen, projecten en regelgeving. Ondernemers gedijen ook als hun leveranciers op tijd betalen: D66 zet zich in dat de gemeente op tijd betaalt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018