Steun ons en help Nederland vooruit

Schoenmakersvakschool

De schoenmakersvakschool aan de Crispijnstraat is een markant gebouw. D66 had daarom, ondanks dat het gebouw niet aangewezen is als monument, graag gezien dat het nu leegstaande gebouw een nieuwe functie had gekregen. De geldende regelgeving gaf de ontwikkelaar echter de mogelijkheid om tot sloop over te gaan, zonder dat de gemeente dat kon tegenhouden. Om dit soort kenmerkende gebouwen in de toekomst beter te beschermen, heeft de gemeente nieuwe regels opgesteld. Door dergelijke gebouwen voortaan ook een cultuurhistorische waarde te geven in het bestemmingsplan is sloop van dergelijke gebouwen in de toekomst minder snel mogelijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018