Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale woningbouw

Op dit moment wordt ongeveer 40 procent van de woningen in Den Haag gesubsidieerd (sociale woningbouw). D66 wil als norm stadsbreed 30 procent hanteren. Dat betekent dat die norm niet als minimumeis hoeft te gelden bij alle individuele nieuwbouwprojecten.

D66 ziet een duidelijke rol voor wooncorporaties: het bouwen en beheren van woningen voor de lagere inkomensgroepen. Goed beheer leidt tot een prettige leefomgeving die schoon en veilig is. Huismeesters en wijkmanagers kunnen overlast voorkomen en bij problemen snel ingrijpen. D66 ziet corporaties als zelfstandige ondernemingen met een maatschappelijke taak, die binnen de landelijk gestelde eisen opereren. Bij de invulling van de volkshuisvestingsopdracht onderhouden zij intensief contact met de gemeente over de kwaliteit en de uitvoering. D66 wil ook dat de huurders betrokken zijn bij het beleid van de corporatie.

De renovatie van de naoorlogse wijken in Zuid-West is volgens D66 dringend gewenst. Door te investeren in dit stadsdeel verbetert de leefomgeving van tienduizenden Hagenaars drastisch. D66 wil deze verbeterslag versterken met een gezamenlijke aanpak van Brede Buurtscholen, zorg- en welzijnsinstellingen, sportverenigingen en corporaties. Door participatie van de gemeente zijn er ook mogelijkheden om de wijk te verduurzamen. Meer aandacht voor energiezuinige huizen, het gebruiken van slimme energiebronnen en het inzetten op groenvoorzieningen maken van Zuid-West een toekomstbestendig stadsdeel.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018