Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale zaken

D66 wil dat sociaal beleid erop gericht is om Hagenaars zelfredzaam te maken en daar waar nodig de juiste ondersteuning te bieden. D66 wil daarom niet bezuinigen op mensen die armoederegelingen zoals de Ooievaarspas nodig hebben. Misbruik door mensen die de pas eigenlijk niet nodig hebben, moet de gemeente hard aanpakken.

Investeren in werk is investeren in geluk, gezondheid en welvaart: Mensen die werk hebben zijn significant minder vaak ziek, maken minder gebruik van gemeentelijke voorzieningen en zijn gelukkiger. De kracht van succesvol werkgelegenheids- en reïntegratiebeleid ligt in allianties met werkgevers, uitzendbureaus en andere (markt)partijen. Zij hebben de kennis en ervaring om met innovatieve oplossingen te komen.

Als gevolg van decentralisatie door de Rijksoverheid worden de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen met een arbeidshandicap. D66 wil dat de gemeente deze mensen zoveel mogelijk aan de slag helpt bij reguliere werkgevers. Zo laten we mensen meedoen en beperken we de instroom in de uitkering.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018