Steun ons en help Nederland vooruit

Studentenstad

Den Haag wordt al steeds meer een studentenstad. De Leidse universiteit trekt elk jaar meer studenten naar Den Haag. De studenten brengen naast levendigheid ook kennis naar de stad. D66 wil haar studenten boeien en binden. Studenten zijn een verrijking voor het culturele leven in Den Haag en een stimulans voor de Haagse economie. Daarom dient het tekort aan studentenhuizen aangepakt te worden. Rond om en in het centrum, in de Stationsbuurt en het Laakkwartier moet gekeken worden naar de mogelijkheden van het ombouwen van kantoorpanden, van het wonen boven winkels en van tijdelijke huisvesting voor studenten.

Dankzij D66 is nu meer ruimte om deze studenten te huisvesten. D66 diende daar samen met het CDA en de VVD een voorstel voor in. Vanaf nu mogen drie personen vergunningvrij een woning huren in de hele stad. Dit is gunstig voor samenwoonvormen die afwijken van het traditionele gezin, zoals jonge werkenden, ouderen of studenten die samen een woning delen.

D66 wil dat Den Haag gebruik maakt van de omliggende universiteiten en actief de universiteiten in Delft, Leiden en Rotterdam benadert om master-opleidingen te ontwikkelen, die aansluiten bij de kenmerken van onze stad. Den Haag is het centrum van de politieke macht en internationaal recht. De aanwezigheid van een master internationaal recht, politicologie of bestuurskunde is daarom een speerpunt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018