Steun ons en help Nederland vooruit

Taalonderwijs

Ondanks de enorme rijksbezuinigingen op de volwasseneneducatie, wil D66 blijven investeren in taalonderwijs voor volwassenen. Voor laaggeletterden worden de programma’s ‘Doe weer mee’ en ‘Taal voor het Leven’ voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Werkgevers worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. We blijven ook investeren in ‘Taal in de Buurt’. Waar mogelijk wordt dit gekoppeld aan de brede buurtschool.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018