Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Veiligheid is essentieel om in vrijheid te kunnen leven. Omdat veiligheid, naast opsporing en bestraffing, meer nog om preventie en ook reïntegratie vraagt, ziet D66 grote kansen in samenwerking tussen burger, politie en gemeente en de succesvolle samenwerking in het Haagse veiligheidshuis:

  • In Buurt Interventie Teams dragen bewoners zelf bij aan een veilige wijk.
  • Door wietteelt te reguleren wordt minder politiecapaciteit verspild aan het controleren van de ‘achterdeur’ van coffeeshops.
  • Op tramlijnen waar veel incidenten zijn, is altijd een conducteur aanwezig.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018