Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen (algemeen)

Iedere Hagenaar heeft eigen wensen en eisen voor de omgeving waarin hij woont. Ruim 500.000 inwoners hebben ruim 500.000 eigen ideeën voor de openbare ruimte. Het is aan de gemeente om ruimte te bieden aan die verschillende ideeën en toch de eenheid en kwaliteit in de stad te bewaken. Mensen en niet masterplannen zijn daarbij leidend. D66 zet in op diversiteit in de openbare ruimte, die de diversiteit in de samenstelling van de Haagse bevolking weerspiegelt:

  • Er komt meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap en kluskavels.
  • Er komen meer studentenwoningen in de binnenstad.
  • Het landelijk beleid tegen scheefwonen wordt zo snel mogelijk geïmplementeerd.
  • Er geldt geen verplicht percentage sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten.
  • Nieuwe hoogbouw wordt zoveel mogelijk beperkt tot gebieden waar nu al sprake is van hoogbouw.
  • Vermenging van functies van gebouwen, zoals kantoor aan huis, is toegestaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018