Steun ons en help Nederland vooruit

Bouwen & Wonen

D66 wil de individuele woonbehoeften leidend maken.

Cultuur

Een samenleving zonder cultuur, van amateurs tot absolute top, is voor D66 ondenkbaar.

Duurzaamheid & Milieu

D66 zet in op een duurzame en groene stad, voor de inwoners en ondernemers van nu en van de toekomst.

Economie & Werk

Van startende ondernemer tot multinational, iedereen moet zich in Den Haag kunnen vestigen en ontwikkelen.

Financiën

Gedegen financieel beheer is een kenmerk van goed bestuur en van een betrouwbare overheid.

Gezondheid & Welzijn

D66 gaat uit van wat mensen zelf nog kunnen. De patiënt behoudt de regie over zijn of haar leven en zorg.

Leefomgeving

D66 zet in op diversiteit in de openbare ruimte, die de diversiteit in de samenstelling van de Haagse bevolking weerspiegelt.

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei én een basisvoorwaarde om het maximale uit de toekomst te halen.

Openbaar bestuur & Dienstverlening

Een goed bestuur is een randvoorwaarde om te komen tot een fijne stad om te wonen, werken en recreëren.

Sport

D66 wil iedere Hagenaar, jong en oud, de mogelijkheid geven om in de eigen omgeving sportief bezig te zijn.

Veiligheid

Veiligheid is essentieel om in vrijheid te kunnen leven.

Verkeer

D66 wil dat iedere Hagenaar zich gemakkelijk en snel kan verplaatsen zonder onnodige overlast voor anderen.